Vi har høyt kvalifiserte serviceteknikere og serviceavtaler som sikrer trygghet gjennom rutinemessig service og kontroll. Vi tar ansvar for din maskin.

Med lang erfaring innen service og reparasjoner er du og din maskin i trygge hender.

Serviceavtalene innebærer blant annet at vi følger opp serviceintervaller og overvåker din maskin via et trådløst system som melder fra om feilkoder og timeantall på maskinen slik at vi kan følge opp og ta kontakt med deg om vi oppdager uregelmessigheter

Kontakt oss på telefon 941 71 828

  • Feilsøking
  • Diagnose
  • Periodisk service
  • Oppdatering av software
  • Generelt vedlikehold
  • Bytting av mantler/knuseplater
  • Bytting av sikteduker
  • Motorservice
En av våre servicebiler