Vendig Prime Tracker

Vendigs slitesterke Prime Tracker er en unik båndstyrer som gir slutt på sidelangs båndvandring og slitasje på ruller. En båndstyrer er en rulle som styrer båndet tilbake mot sentrum når det begynner å vandre. Små avvik fra sentrumslinjen medfører energitap i form av slitasje på ruller og bånd. Vendig Prime Tracker reagerer på det minste avvik og styrer umiddelbart båndet tilbake til sentrum. 

Vendig Prime Tracker fungerer utmerket for reversibel drift og kan installeres under eller over returbåndet. Produktet har lang levetid.