Polyuretan oppspent

Polyurethane screens - tensioned

Beskrivelse I likhet med gummisikteduker er det et alternativ til sikteduker i metall. De er slitesterke og er korrosjonsbestandig. Selvrensende og konformede masker tillater økt effektivitet og støyreduksjon. De er utsyrt med fester i stål for oppspenningsstrips som muliggjør erstatning av metal sikteplater uten å bygge om the riddle or screen fixing construction on the sifter. De er produsert og kan leveres i to forskjellige forsterkede systemer. Enten men stålkabler eller glassfiber stenger. De er spesielt anbefalt for arbeid med fuktige materialer. Tilgjengelig som både Side- eller endeoppspent.

Material Polyuretan elastomer Type-A og Type-B; hardhet 45-95Sh, ekstra stålforsterket.

Maske 1,6 - 160,0 mm (kvadratisk eller rektangulær, regulær eller passed system)

Tykkelse 30-60 mm

Dimension maksimalt: 1900x2400 mm