Vevd fin

Fine wire mesh

Beskrivelse Fin vevd sikteduk, også kalt teknisk duk, er enkel vevde og skråvevde sikteduker. De tilhører gruppen av metall sikteduker og deres hovedegenskap er den lette vekten.De benyttes for sikting av veldige fine materialer, flytende eller gassfiltrering. Maskeløs Dutch notch type sikteduk er spesial siktemedia (SPW, HF, DTW).

Material Rustfritt stål og syreresistent stål.

Maske fra 0,02 mm

Tykkelse Ø 0,02-0,45mm

Dimension maks. 4000mm.